DALYVIO MOKESTIS

Dalyvio mokestį pagal prekybos erdves rasite čia: 

Prekybos erdvės ir kainodara 

KOMPENSACIJOS 

Tautinio paveldo produktų kūrėjams, kurių tautinio paveldo produktai sudaro ne mažesnę kaip du trečdalius visų mugėje demonstruojamų ir (arba) realizuojamų produktų asortimento dalį, dalis išlaidų gali būti kompensuojama pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Žemės ūkio ministro įsakymu: finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai B tautinio paveldo produktų kategorijai. Daugiau informacijos ieškokite www.zum.lt ir www.tautinispaveldas.lt. 

LENGVATINĖS SĄLYGOS ​

Katedros aikštėje prekiauti galės neįgaliųjų organizacijos ir kitos socialinės įstaigos, taikant tik vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti išdavimą mokestį, jeigu jos prekiaus savo narių pagamintais gaminiais. Tik vietinės rinkliavos mokestis taip pat bus taikomas Vilniaus dailės akademijos, menų kolegijų ir meno mokyklų studentams ir moksleiviams prekiaujantiems savo pagamintais gaminiais.

  • 2x1 m plote (stendas, staliukas, vežimėlis) – 12,3 Eur

  • 2x2 m plote (stendas, palapinė) – 24,3 Eur

  • 3x2 m plote (stendas, palapinė) – 36,3 Eur

  • 3x3 m plote (stendas, palapinė) – 54,3 Eur

  • 4x3 m plote (stendas, palapinė, automobilis) – 72,3 Eur

SVARBU: lengvatinės sąlygos bus taikomos minėtoms įstaigoms ir organizacijoms, o ne pavieniams jų nariams, taigi jie kviečiami dalyvauti tų įstaigų ir organizacijų vardu. 

Daugiau skaitykite:

Prekybos taisyklės