Kaziuko mugėje kviečiami prekiauti amatininkai, kūrėjai, meistrai, ūkininkai ir kiti asmenys, prekiaujantys pačių sukurtais, nemasinės gamybos, tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais, žemės ūkio ir maisto produktais bei kitais etninio materialiojo paveldo gaminiais, pagamintais iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis ir išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį.

Informacija bus atnaujinta atsižvelgiant į  COVID-19 situaciją Lietuvoje

REGISTRACIJA IR VIETŲ PARDAVIMAS

 

Planuojama 2021 m. ---- d. anketų - paraiškų pateikimas.

Prekybininkai norintys dalyvauti Vilniaus Kaziuko mugėje 2021 m. pirmiausia turės pateikti ar atnaujinti dalyvio anketą - paraišką. Dalyvavę Kaziuko mugėje 2020 m., dalyvio anketą - paraišką galės atnaujinti nuo
2021 m. ---- d. prisijungę prie savo paskyros www.craftson.lt, dalyvaujantiems mugėje pirmą kartą, pirmiausia reikės susikurti asmeninę paskyrą www.craftson.lt.

 

Papildoma informacija el. paštu info@craftson.lt.

 

Planuojama 2021 m. ---- d. prekybos vietų rezervacija ir pardavimas.

Visi prekybininkai, kurių paraiškos bus patvirtintos, pasirinkti ir rezervuoti konkrečias prekybos vietas galės prisijungę prie savo paskyros www.craftson.lt šia tvarka:

 • ---- d. nuo 14 val. tautinio ir kulinarinio paveldo atstovai.

 • ---- d. nuo 14 val. tautodailininkų ir dailininkų sąjungų nariai bei organizatoriaus atrinkti nepriklausomi kūrėjai ar gamintojai prekiaujantys baltose palapinėse.

 • ---- d. nuo 14 val. visi kiti, įskaitant užsienio amatininkus ir pateikusius paraiškas po --- d.

 

Atsiskaityti už rezervuotas vietas bus galima nuo ---- iki  ---- d.

PREKYBOS VIETŲ PLANAS IR KAINODARA 

 

Prekyba bus organizuojama, grupuojant dalyvius pagal asortimentą: medžio gaminiai, keramikos ir stiklo, tekstilės, pieno, mėsos, duonos ir konditerijos gaminiai ir pan. Su planuojamais prekybos sektoriais ir kainodara galite susipažinti čia: KM'21 planas ir kainodara.

Amatininkams, turintiems tautinio paveldo gaminių kūrėjų sertifikatus, išduotus Žemės ūkio ministerijos, numatomos šios prekybos erdvės:

 • Gedimino pr. nuo Katedros a. iki Vilniaus g. (A sektorius) – ne maisto produktais.

 • T. Vrublevskio g. (G sektorius) – maisto produktais.

 • Šventaragio g. (H sektorius) – ne maisto ir maisto produktais.

Nuolaidos ir kompensacijos

Tautinio paveldo produktų kūrėjams, kurių tautinio paveldo produktai sudaro ne mažesnę kaip du trečdalius visų mugėje demonstruojamų ir (arba) realizuojamų produktų asortimento dalį, dalis išlaidų gali būti kompensuojama pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Žemės ūkio ministro įsakymu: finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai B tautinio paveldo produktų kategorijai. Daugiau informacijos ieškokite www.zum.lt ir www.tautinispaveldas.lt. 

 

Tik vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti išdavimą mokestis bus taikomas neįgaliųjų organizacijoms ir kitos socialinės įstaigoms, prekiaujančioms savo narių pagamintais gaminiais Katedros a. (R sektorius) ir Vilniaus dailės akademijos, menų kolegijų ir meno mokyklų studentams ir moksleiviams prekiaujantiems savo pagamintais gaminiais Maironio g. (S sektorius).

 • 2x1 m plote (stendas, staliukas, vežimėlis) – 12,3 Eur

 • 2x2 m plote (stendas, palapinė) – 24,3 Eur

 • 3x2 m plote (stendas, palapinė) – 36,3 Eur

 • 3x3 m plote (stendas, palapinė) – 54,3 Eur

 • 4x3 m plote (stendas, palapinė, automobilis) – 72,3 Eur

ico-05.png