Kaziuko mugėje kviečiami prekiauti amatininkai, kūrėjai, meistrai, ūkininkai ir kiti asmenys, prekiaujantys pačių sukurtais, nemasinės gamybos, tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais, žemės ūkio ir maisto produktais bei kitais etninio materialiojo paveldo gaminiais, pagamintais iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis ir išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį.

REGISTRACIJA IR VIETŲ PARDAVIMAS

 

Lapkričio 28 d. – gruodžio 31 d. Dalyvių anketų - paraiškų pateikimas

Prekybininkai, dalyvavę Kaziuko mugėje 2019 m., dalyvio anketą - paraišką galės užpildyti prisijungę prie savo paskyros, naujiems dalyviams pirmiausia reikės susikurti asmeninę paskyrą www.craftson.lt 

Sausio 9–30 d. Prekybos vietų rezervacija

Atsižvelgiant į pateiktas paraiškas, bus parengtas detalus prekybos žemėlapis.

Prekybininkai pasirinkti ir rezervuoti konkrečias vietas galės prisijungę prie savo paskyros   www.craftson.lt šia tvarka:

 • Sausio 9 d. nuo 14 val. tautinio ir kulinarinio paveldo atstovai.

 • Sausio 16 d. nuo 14 val. tautodailininkų ir dailininkų sąjungų nariai bei organizatoriaus atrinkti nepriklausomi kūrėjai ar gamintojai prekiaujantys baltose palapinėse.

 • Sausio 23 d. nuo 14 val. visi kiti, įskaitant užsienio amatininkus ir pateikusius paraiškas po gruodžio 31 d.

Vasario 6–12 d. Prekybos vietų pardavimas

Visi dalyviai gaus kvietimus susimokėti už rezervuotas vietas. Organizatorius pasilieka teisę koreguoti rezervuotų prekybos vietų planą taip, kad neliktų tuščių – nerezervuotų vietų. 

PREKYBOS VIETŲ PLANAS IR KAINODARA 

 

Prekyba bus organizuojama, grupuojant dalyvius pagal asortimentą: medžio gaminiai, keramikos ir stiklo, tekstilės, pieno, mėsos, duonos ir konditerijos gaminiai ir pan. Su planuojamais prekybos sektoriais ir kainodara galite susipažinti čia: KM'20 planas ir kainodara

Amatininkams, turintiems tautinio paveldo gaminių kūrėjų sertifikatus, išduotus Žemės ūkio ministerijos, numatomos šios prekybos erdvės:

 • Gedimino pr. nuo Katedros a. iki Vilniaus g. (A sektorius) – ne maisto produktais.

 • T. Vrublevskio g. (G sektorius) – maisto produktais.

 • Šventaragio g. (H sektorius) – ne maisto ir maisto produktais.

Nuolaidos ir kompensacijos

Tautinio paveldo produktų kūrėjams, kurių tautinio paveldo produktai sudaro ne mažesnę kaip du trečdalius visų mugėje demonstruojamų ir (arba) realizuojamų produktų asortimento dalį, dalis išlaidų gali būti kompensuojama pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Žemės ūkio ministro įsakymu: finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai B tautinio paveldo produktų kategorijai. Daugiau informacijos ieškokite www.zum.lt ir www.tautinispaveldas.lt. 

 

Tik vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti išdavimą mokestis bus taikomas neįgaliųjų organizacijoms ir kitos socialinės įstaigoms, prekiaujančioms savo narių pagamintais gaminiais Katedros a. (R sektorius) ir Vilniaus dailės akademijos, menų kolegijų ir meno mokyklų studentams ir moksleiviams prekiaujantiems savo pagamintais gaminiais Maironio g. (S sektorius).

 • 2x1 m plote (stendas, staliukas, vežimėlis) – 12,3 Eur

 • 2x2 m plote (stendas, palapinė) – 24,3 Eur

 • 3x2 m plote (stendas, palapinė) – 36,3 Eur

 • 3x3 m plote (stendas, palapinė) – 54,3 Eur

 • 4x3 m plote (stendas, palapinė, automobilis) – 72,3 Eur

ico-05.png